دنیای کوچک یک چلچله


۱ دیدگاه

بادام تلخ

دخترکم تازه مزه بادوم رو کشف کرده .دیروز ازم بادوم و پسته خواست برای تغذیه مدرسه .رفتم بادوم بگیرم دوجور بادوم گذاشته بودن یکی آمریکایی یه مدل ایرونی .میپرسم اینا با هم چه فرقی دارن؟ فروشنده میگه ایرانیه خوش خوراک تره خوشمزه است ولی خب توش تلخ هم پیدا میشه؛ آمریکاییه به اون خوشمزگی نیست ولی تلخ هم نداره . از فروشنده بادوم امریکایی میگیرم زندگی اینقدر تلخی داره که نخوام دخترک تلخیهای این مدلی را هم بچشه هرچند بقیه اش خوشمزه تر باشه.


بیان دیدگاه

سرکوچه امون یه دکل گذاشتن برای ماهواره هامون پارازیت و برای خ ودمون سرطان میفرسته

نگرانیهای مادرانه_ همسرانه یه جورایی ته دل آدم رو گرم میکنه ،میبردت به دوران بچگی وقتی با یه درجه تب همه نگران حالت میشدند وقتی با دوتا سرفه و عطسه برات آش شلغم میپختن و مجبورت میکردند بخوری و تو غر میزدی و ابرو تو هم میکشیدی و نمیدونستی سالها بعد وقتی خودت مادرشدی و نگران تب و بیماری بچه هات هستی چطور دلتنگ اون محبت های واقعی و اون دست نوازش و حتا اون آش شلغم میشی.

از دکتر زنان برمیگردم که مامان بعد چهارماه غرزدن برام وقت گرفته تا برم و جواب سونو و ماموگرافی که اون رو هم چهار ماه پیش با دست به یکی کردن با سهیل روی دستم گذاشته بودند به دکتر نشون بدم و من دیشب تا صبح هربار از خواب پریدم دنبال بهونه ای بودم تا برای این وقفه چهار ماهه برای دکتر بیارم دکتر البته چیزی نپرسید احتمالن ته دلش حتا گفت کون لقت که چهارماهه میخواهی یه جواب سونو برام بیاری .خب همه که مادر و همسر نیستند که بتونی براشون ناز کنی و اذیتشون کنی . 98 درصد بقیه میرسن به همون جمله معروف کون لقت.

جواب هردو تست منفی بود. مامانم در مقابل جمله بادمجون بم آفت نداره بهم گفت خفه شو که توش هزارتا عاشقتم و ماچ و بغل و آش شلغم و شب بیداری قایم شده بود ،همسر هم در مقابل جمله :دکتر گفت فعلن سرطان نداری( دلم نیومد اینو به مامان بگم) پرسید درست حرف بزن این که گفتی ینی چی که البته لحنش جوری بود که فهمیدم سریع باید ماله بکشم رو جمله امو جمعش کنم .بعدن مامان گفت که بهش زنگ زده و گفته نگرانه من اگه چیزیم باشه بهشون نگم که نمیگفتم البته و این مطمئنم کرد که چه خوب منو میشناسه و چه خوبتر شد زیاد سربه سرش نگذاشتم

درهرصورت فعلن با این دو مدل سرطان رفتنی نیستم پارازیتها و امواج جای دیگه فعالیت کنند من هستم درخدمتتون