دنیای کوچک یک چلچله


بیان دیدگاه

15 August, 2016 01:32

فکر میکنم کم کم باید اسم اینجا رو عوض کنم و سردرش بنویسم مترو نوشت .چندوقته تمام پستهایی که اینجا میگذارم را توی مترو نوشتم .کلن نمیدونم متروچی داره که قلم من شروع میکنه به حرکت.درواقع کم کاری از دانشمنداست که معلوم نیست چه غلطی میکنند اگه یه دستگاهی اختراع میکردن تاهرچی تو فکرت بود تبدیل به نوشته میشد همون لحظه بزرگترین اختراع جهان رو کرده بودند.خود من تا حالا چندتا خاطره و نوشته مهم رو که از اول تا آخرش تو مغزم نوشته و حتا ویراستاری شده بود از دست دادم چون اون لحظه امکان نوشتنش نبود و بعد هم حس نوشتنش به خوبی لحظه اتفاق افتادنش جذاب نبود برام.از همشونم مهمتر که خیلی دوستش داشتم نهاری بود که تنهایی تو سلف سرویس موبی دیک خوردم .اون نوشته میتونست و قابلیت داشت از بهترین هام باشه.
درهرصورت فکر کنم اگه بخوام تینجا خیلی خاک نخوره باید سفرهای شهریم با مترو رو زیادتر کنم .اینم ارتباط وبلاگ نویسی با مترو سواری .
در هرحال الان تو مترو نیستم .ساعت یک نصفه شبه .من روی مبل ولو شدم تلویزیون بازیهای المپیک رو نشون میده .روی تصویر خیابانی محسن یگانه داره یه آهنگ ملو میخونه و انصافن همین که صدای خیابانی نمیاد خودش نشون از ارامش محیط داره.من(با کسره ) این روزها کار پتینه میکنه، تدریس تکنیک های پتینه داره، با دستمالها و کاغذها و چوب های خام کارهای دوست داشتنی میسازه،کیکهای خیلی خوشمزه میپزه و گاهی هم درگیر مغازه روسری فروشی هست و اینها جدا از کارهای روتین خونه و نهار و شام و خرید وبچه ها و سهیل و دوستان مجازی و حقیقی و خانواده است و برای رسیدن به همه این کارها شب دیر میخوابه صبح با چشمهای پف کرده بلند میشه و وسط روز یهو مثل آدمک بازی سیمز انرژیش تموم میشه و هرجا هست میفته زمین.برای من این روزها ساعت های شبانه روز بیست و چهار ساعت،کمی بیشتره.


بیان دیدگاه

شیرجه

استخر ،این روزها برام بهتریم گزینه است.لیالی رو به مربی میسپارم و خودم با شیرجه شروع میکنم .یه شیرجه به دل آب .بعد روی آب دراز میکشم و بدون هیچ حرکتی فقط فکر میکنم .درواقع اگه سرعت فکر کردن میتونست تاثیری در حرکت بدن داشته باشه حتمن مثل یک قایق موتوری سردرگم دور خودم میچرخیدم .روزهای اول این تابستون نگاهم به سقف بود و خودم یک غریق سرگشته .احساس آدمی که وسط یک هزارتو ایستاده و همه درهای روبروش بسته هستند و سرگردان و بدون امید فقط اطرافش رو نگاه میکنه .گاهی وسط آب دستهام رو در طول شونه باز میکردم و با پاهای کشیده و سر کمی خم روی آب کپی مسیح باز مصلوب میشدم با این فرق که صلیب در ذهنم بود و فقط من درد جای میخها رو حس میکردم.همینطور میموندم تا خدا بهم نگاه کنه و دلش برام بسوزه و دری رو بهم نشون بده.کم کم از وضعیت صلیب خسته شدم دستهام کنارم بود و منتطر غرق شدن میموندم اما وقتی آب دهن و بینیم رو پر میکرد زندگی خیلی مهمتر از جلب توجه خدا میشد این بود که یک روز وسط اون بی حسی برگشتم و شروع کردم به شنا دوبار پنج بار ده بار طول استخر رو رفتم و حتا چندبار شد که از استخر بیرون می اومدم و خودم رو پرت میکردم وسط آب وسعی میکردم تا انتهای استخر برسم و با یه فشار خودمو بکشم بیرون.روزهای خوبی نگذشت ولی حداقلش این بود که شروع کردم به امتحان درهای روبه رو و متوجه شدم میشه لای یکی از درها رو با فشار و زور باز کرد و از هزار تو بیرون اومد.گرچه هنوز پشت در موانع زیادی هست ولی الان روی آب که دراز میکشم بدنم رو به خنکی و لطافت آب میسپرم و فکرم در حال چرخش، برنامه ریزی و پیدا کردن راههای مختلف برای ردشدن از موانعه.راستش این روزها از خودم بیشتر از کپی ناقص مسیح مصلوب خوشم میاد.احساس یه هویت و شخصیت مستقل میکنم که مختص به خودمه و دوستش دارم.یه جورهایی حتا عاشق خودم در چهل سالگی شدم . این روزها وقتی دراز کشیدم زیاد به سقف نگاه نمیکنم .منتظر دلسوزی و ترحم خدا هم نیستم ولی فکر کنم اگه نگاهم بهش بیفته اون هم این من رو بیشتر دوست داره که داره عرق میریزه تا از همه موانعی که جلوشه با چنگ و دندون رد شه .دیگه زمین خوردن هم برام خیلی مهم نیست.مهم اون در اول بود که باز شد.مهم اون شیرجه ایه که تو آب سرد میزنی و با تمام وجودت به جنگش میری .