دنیای کوچک یک چلچله


۱ دیدگاه

دو كلمه حرف حساب

ليالي از صبح راه ميره و ميخونه:دخترا خوشگلن،پسرا مشكلن!!!
به تمام مقدسات سوگند من يادش ندادم. نميدونم كار كيه. فعلا» انگشت به دهن موندم.
پ ن زير لبي:خب قديميا عادت داشتند ميگفتند حرف راست رو بايد از بچه شنفت…